Druki dot. wspólnot

  Oświadczenie o nabyciu lokalu – [pobierz]

.
  Oświadczenie właściciela o rezygnacji z książeczek opłat – [pobierz]
.

Upoważnienie do przeksięgowań dodatku mieszkaniowego – [pobierz]

.
Upoważnienie od właściciela – [pobierz]

.

  Wniosek o udostępnienie informacji dot. Wspólnoty – [pobierz]
.

Wniosek o zwrot nadpłat po sprzedaży lokalu – [pobierz]