Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Piotrków Trybunalski, Woj. Łódzkie.

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych, przeznaczonych do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31 informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, na stronach internetowych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego : www.piotrkow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.piotrkow.pl , stronie internetowej TBS Sp. zo.o. w Piotrkowie Trybunalskim : www.tbs-piotrkow.pl, na lokalach przeznaczonych do najmu, zostały wywieszone i umieszczone na okres 21 dni – od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r. wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego :

1. lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15 w Piotrkowie Trybunalskim, o powierzchni użytkowej : 27,43 m2 , z ceną wywoławczą:

6.912,36 zł – jako suma czynszu netto ustalona dla lokalu za okres 12 miesięcy.

2. lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 51 w Piotrkowie Trybunalskim, o powierzchni użytkowej : 56,26 m2 , z ceną wywoławczą :

13.502,40 zł – jako suma czynszu netto ustalona dla lokalu za okres 12 miesięcy.

3. lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ulicy Słowackiego 41 w Piotrkowie Trybunalskim, o powierzchni użytkowej : 14,69 m2 , z ceną wywoławczą :

3.349,32 zł – jako suma czynszu netto ustalona dla lokalu za okres 12 miesięcy.