Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. instalacji cieplnych oraz wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. instalacji cieplnych oraz wodno-kanalizacyjnych

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ogłasza nabór na  stanowisko:

 specjalista ds.  instalacji cieplnych oraz  wodno-kanalizacyjnych

– wymiar czasu pracy – pełny etat
– miejsce wykonywanej pracy –  TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

I – Główne obowiązki

– nadzór i kontrola stanu technicznego instalacji wodno – kanalizacyjnych  i cieplnych  w obiektach budowlanych zarządzanych przez Spółkę,

– nadzór nad prowadzonymi remontami oraz modernizacjami instalacji wodno – kanalizacyjnych i cieplnych,

– prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem zarządzanych zasobów pod kątem bieżącego inwentaryzowania oraz utrzymania w należytym stanie urządzeń związanych z dostawą ciepła,  wody i odprowadzania ścieków,

– uczestniczenie w procesie rozliczania zużycia ciepła,  wody i oprowadzania ścieków przez najemców zarządzanych lokali.    

II – Wymagania niezbędne

– wykształcenie minimum średnie techniczne,

– uprawnienia budowlane instalacyjne bez ograniczeń,

– minimum 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku pracy,

– znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego i Prawa energetycznego oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

III – Wymagania dodatkowe

– znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,

– samodzielność,
– komunikatywność w kontaktach z ludźmi,

– umiejętności organizatorskie.

IV – Wymagane dokumenty i oświadczenia

– CV i list motywacyjny,

– kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),

V – Miejsce składania dokumentów

–  dokumenty należy przesyłać na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Al. 3 Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski.  lub złożyć w zaklejonych kopertach w sekretariacie  TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim lub przesłać na adres e-mailowy: sekretariat@tbs.piotrkow.pl

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.