Przetarg nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego

Przetarg nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego

Przetarg nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Piotrków Trybunalski, Woj. Łódzkie.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31 informuje, że w dniu 07 marca 2019 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy :

– ul. Dmowskiego 47 – lokal użytkowy o pow. 716,20 m2,

cena wywoławcza : 137.510,40 zł, wadium : 6.875,52 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2019 r. O godz. 1000 w siedzibie TBS Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31, budynek „B” – pokój nr 26,

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 01 marca 2019 r. do godziny 1200 złożą pisemną ofertę uczestnictwa w przetargu oraz terminowo wpłacą wadium. Wadium określone dla każdego lokalu użytkowego odrębnie musi znajdować się na rachunku bankowym TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzonym w : ESBANK Bank Spółdzielczy nr konta 13 8980 0009 2018 0055 4907 0001 w terminie do dnia 01 marca 2019 r. ( włącznie ) przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od wpłaconej kwoty.

Pełny tekst ogłoszeń o przetargach na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych wywieszony został na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego , Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, TBS Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31 w budynku ,, B” zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego : www.piotrkow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.piotrkow.pl, stronie internetowej TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim : www.tbs-piotrkow.pl na lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31, pokój nr 25 w budynku ,, B” lub telefonicznie pod nr 44/ 732-37-70 wew. 32.