Warunki płatności

CZYNSZ I OPŁATY ZA MEDIA NALEŻY REGULOWAĆ W TERMINIE DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA, ZA KTÓRY PRZYPADA NALEŻNOŚĆ, BEZ UPRZEDNIEGO WEZWANIA.

Wpłat można dokonywać w kasie TBS Sp. z o.o. lub na rachunek bankowy:
PKO BP S/A nr 30 1020 3916 0000 0602 0021 9980.